sábado, 11 de abril de 2009

DJ KRUSH AND TASHINORI KONDO (KI-OKU) (1996)

01 - TOH-SUI
02 - TOBIRA - 1
03 - MU - GETSU
04 - HA - DOH
05 - SUN IS SHINING
06 - MU - CHU
07 - TOBIRA - 2
08 - FU - YU
09 - KI - GEN
10 - KO - KU
11 - SHON - KA
12 - BU - SEKU
13 - TOBIRA - 3

PASS: http://hiphoplongplay.blogspot.com/

No hay comentarios: